APURAHAT 2023

Luopioisten Säästöpankkisäätiön hallintoneuvosto on päättänyt apurahojen saajat.
Kaikille apurahahakemuksen jättäneille on päätöksestä ilmoitettu sähköpostilla.
Hakemuksia oli 57 kpl, yhteisummaltaan 227 619,00 €. Hallintoneuvosto myönsi apurahoja 47:lle hakijalle, yhteensä 130 425,00 €.
Säätiön sääntöjen 2 § velvoitteen mukaan Pälkäneen alueelle apurahoja myönnettiin 31:lle hakijalle, yhteensä 104 175,00 €   
Myönnettyjen apurahojen kokonaissumma oli säätiön historian suurin.
 

Kiitämme säätiötämme kohtaan osoittamastanne mielenkiinnosta ja toivomme kaikkea hyvää toiminnallenne!