APURAHAT 2021

Apurahat

 

Säätiön hallintoneuvosto on päättänyt apurahojen saajat 2021.

Hakemuksia tuli määräaikaan mennessä 48 kpl, hakemusten yhteissumma 228 347 €.

Apurahoja myönnettiin 23 hakijalle, yhteensä 39 800 €.

Hakijoille on ilmoitettu hallintoneuvoston päätöksestä sähköpostilla