Hallintoneuvosto on päättänyt apurahojen saajat 2022

Vahla

Apurahahakemuksia oli vuonna 2022 yhteensä 37 hakemusta, hakemusten yhteissumma 135 424 €

Hallintoneuvosto myönsi apurahaa 32 hakijalle yhteensä 62 800 €

Luopioisten alueelle apurahoja annettiin 34 500 €, Pälkäneen alueelle 18 300 € ja muulle Pirkanmaan alueella 10 000 €